Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού 2MW

Το 2007, και κατόπιν εισήγησης του Αντώνη Μπακογιάννη, ιδρύθηκε η εταιρία «b&i ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», η οποία έχει στην πλήρη κατοχή της και εκμεταλλεύεται έναν Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 2MW, ο οποίος αποτελείται από περίπου 9.000 panels Aleo και 4 inverters SMA, σε έκταση 75 στρεμμάτων, στο Δήμο Τριπόλεως, ο οποίος είναι μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένος από τον Ιούνιο του 2012. Για το σκοπό αυτό τότε ορίστηκε από τους μετόχους ο ίδιος στη θέση του Διευθυντή Έργου – Project Manager για την μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή, καθώς και την εύρυθμη αρχική λειτουργία του έργου αυτού, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της εταιρίας.