ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Ανάπτυξη & Κατασκευή Οικοδομικών Έργων μέσω αγοράς οικοπέδων ή αντιπαροχής
  • Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή και Διαχείριση Οικοδομικών Έργων για τρίτους (εργολαβία)
  • Ανακαινίσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

oikodomiko-paio-faliro-13
paralax1.2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • Ανάπτυξη & Κατασκευή Έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, ΣΗΘΥΑ, βιομάζα)
  • Μελέτη Σκοπιμότητας & Επιχειρηματικό Πλάνο, Χρηματοδότηση/Συμμετοχή Έργων ΑΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών και Έγκρισεων Εργασιών Μικρής Κλίμακας
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών
home-slider-img-3