Η Eταιρία

Η εταιρία 2ης γενιάς με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Η. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» συστάθηκε το 2018 με σκοπό την ανάπτυξη έργων κυρίως Κατασκευαστικών, καθώς και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει έδρα στο Παλαιό Φάληρο, στην οδό Ενδυμίωνος 13-17. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας είναι ο Αντώνης Μπακογιάννης του Ηλία.

Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει: 1. Να ολοκληρώσει και παραδόσει ένα έργο συνολικής επιφάνειας διαμερισμάτων 1.350 τμ σε 5 ορόφους, στην οδό Ενδυμίωνος 23, Παλαιό Φάληρο, 2. Να έχει σε εξέλιξη και προς παράδοση τον Ιούνιο 2022 ένα έργο συνολικής επιφάνειας διαμερισμάτων 650 τμ σε 7 ορόφους, στην οδό Αρτέμιδος 42, Παλαιό Φάληρο, και 3. Να έχει προς αδειοδότηση για κατασκευή ένα νέο έργο συνολικής επιφάνειας διαμερισμάτων 2.150 τμ σε 9 ορόφους, στην οδό Αχιλλέως 50, Καλλιθέα – Τζιτζιφιές (ευρύτερη περιοχή ΚΠΙΣΝ).

Η εταιρία αποτελεί την εξέλιξη της προϋπάρχουσας οικοδομικής με την επωνυμία «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΗΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η ιστορία της οποίας ξεκινά το 1976 από τον Ηλία Μπακογιάννη, ατομικά ως εργολάβος, ο οποίος στην πορεία έφερε και τον αδερφό του Παναγιώτη, για να συσταθεί το 1980 η εταιρία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1990 η εταιρία με την προσθήκη της οικογένειας Ιωάννη Ηλιάκη μετονομάστηκε σε «Π.&Η. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ι. ΗΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 2005 συστάθηκε η Κοινοπραξία «Κ/Ξ Π.&Η. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ι. ΗΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΣΙΑ», εταιρία στην οποία μετείχε ενεργά ως μέτοχος ο Αντώνης Μπακογιάννης, με σκοπό την ανέγερση και πώληση συγκροτήματος. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007 και παραδόθηκε επιτυχώς. Η οικοδομική εταιρία «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΗΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έκανε οριστική διακοπή εργασιών το 2016.

Το 2007, και κατόπιν εισήγησης του Αντώνη Μπακογιάννη, ιδρύθηκε η εταιρία «b&i ΗΛΙΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», η οποία έχει στην πλήρη κατοχή της και εκμεταλλεύεται έναν Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 2MW, ο οποίος αποτελείται από περίπου 9.000 panels Aleo και 4 inverters SMA, σε έκταση 75 στρεμμάτων, στο Δήμο Τριπόλεως, ο οποίος είναι μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένος από τον Ιούνιο του 2012. Για το σκοπό αυτό τότε ορίστηκε από τους μετόχους ο ίδιος στη θέση του Διευθυντή Έργου – Project Manager για την μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή, καθώς και την εύρυθμη αρχική λειτουργία του έργου αυτού, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της εταιρίας.

Η παραπάνω πολύ σύντομη περιγραφή της πορείας των εταιριών που συμμετέχει ο Αντώνιος Μπακογιάννης, άμεσα ή έμμεσα μέσω του Ηλία Μπακογιάννη, επιβεβαιώνουν την οικογενειακή σταθερή παρουσία στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο στον τομέα των κατασκευών, όσο και στον τομέα της ενέργειας, με μια παράδοση μεγαλύτερη των 40 ετών, με μόνο θετικά αποτελέσματα και επιτυχία.

Σκοπός είναι η επιτυχία αυτή να συνεχιστεί, με έργα κυρίως Κατασκευαστικά, αλλά και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις – ευκαιρίες.