Ο Αντώνης Μπακογιάννης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2003) με μεταπτυχιακά στη Διαχείριση Έργων – Project Management (MSc) από το University College London (2005), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master of Business Administration (ΜΒΑ) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2015), και πιστοποιητικό Negotiation Mastery (HBX Certificate) από το Harvard Business School (2017).

Είναι πιστοποιημένος – Certified Project Manager IPMA Level-C (2009, 2014)  και ενεργός Αξιολογητής – Assessor  για το IPMA Global Project Excellence Award (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), όπου παρέχει διεθνώς υπηρεσίες ως Σύμβουλος στη Διαχείριση Έργων – Project Management. Το 2021 πιστοποιήθηκε και ως PMI-PMP (Project Management Professional), συμπληρώνοντας την εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Είναι, επίσης, μέλος του ΔΣ στο Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ) – PM Greece, ως επίσημο μέλος – Member Association (ΜΑ) του International Project Management Association (IPMA), καθώς και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Εργάζεται από το 2004 ως  ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός και από το 2012 κατέχει  τις θέσεις του Διαχειριστή, Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Προέδρου σε επιχειρήσεις Κατασκευαστικές και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στις αρχές του 2018 ίδρυσε την ομώνυμη «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Κατασκευαστική» για τη συνέχιση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.